boze oog symptomen moord anne faber spanning kpn lijn > afscheid lagere school telugu reddy photos > monica pellegrino twitter

gedicht echt emma +  veel liefs uit holland

serie scorpion gestopt Kademuur Natte Damrak

details supermarine spitfire mk2 Als onderdeel van de grachtengordel behoort de honderd jaar oude kademuur langs het Damrak in Amsterdam tot het UNESCO-Werelderfgoed. In opdracht van gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum verzorgde Witteveen+Bos de vervanging van deze kademuur. Een uitdagend project, voornamelijk vanwege de locatie en de vele stakeholders. Een goede samenwerking binnen het team, met de opdrachtgever, partners en de directe omgeving bleek een cruciale succesfactor om deze boven- en ondergrondse puzzel op te lossen.

morris water maze De 160 meter lange constructie was opgebouwd uit een muur van metselwerk en beton, gefundeerd op houten palen en een houten vloer. Het ontwerp voor de nieuwe kademuur is onder meer bepaald door de ligging van de tunnels van de Noord/Zuidlijn, de aansluiting op brug 303, de kademuur van de Oudebrugsteeg en de aansluiting op de startschacht van de Noord/Zuidlijn. Na het uitwerken van meerdere varianten, is gekozen voor de variant met de verankerde kistdam.

zacht rubber plaat De nieuwe kademuur is op dezelfde plek geplaatst als de bestaande kademuur. De werkzaamheden waren ingrijpend en hadden directe invloed op de leefomgeving. De bereikbaarheid van de bedrijven en de leefbaarheid voor de omwonenden moesten worden bewaakt. Om trillingshinder zoveel mogelijk te beperken werden de damwanden door middel van drukken aangebracht. Tevens vond er monitoring plaats van objecten in de buurt, de trambaan, de Noord/Zuidlijn en de bruggen. Zo kon vroegtijdig worden ingespeeld op eventuele verzakkingen. De meeste werkzaamheden, bijvoorbeeld het drukken van de damwanden, vonden vanuit veiligheidsoverwegingen plaats vanaf het water. Met behulp van een 3D-model werden stakeholders voorzien van actuele informatie.

grand bru belgië ‘Geweldig dat de puzzel uiteindelijk in elkaar paste en dat alles grotendeels verliep zoals gepland met beperkte overlast voor alle betrokkenen’, aldus Laurens Kalwij, projectmanager van Witteveen+Bos.

rechtszaak ger vissers  

mc arthur glenn + lees afbeelding eerste tweede derde plaats, beiden betrokken bij dit project.

tekst van een liedje