mason williams classical gas tab bekijken zweden luxemburg bloemen eerste oosterparkstraat > modern cbse school chennai website bart smit > maat dekentje kinderwagen

land harkema facebook Planstudie Afsluitdijk

oud vrouwtje op motor De Afsluitdijk wordt aangepast aan de eisen van de toekomst. Voor de 32 kilometer lange waterkering zijn maatregelen nodig om het achterland ook op lange termijn veilig te stellen. De ministerraad heeft hiertoe eind 2011 een structuurvisie vastgesteld. De voorkeursbeslissingen van 2011-2012 vormen de basis voor de planuitwerking. Eind 2012 heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor de planuitwerking gegund aan Witteveen+Bos. Dit gebeurde op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met sterke nadruk op kwaliteit.

sneeuw afbeelding kaprun Waterveiligheid en waterafvoer vormen de basis voor de planuitwerking. De tachtig jaar oude spui- en schutsluizen worden versterkt en de dijk wordt over de gehele lengte overslagbestendig gemaakt. Een ingreep die op zo’n grote schaal nog niet eerder is vertoond. Een ander technisch hoogstandje is het plaatsen van pompen in de spuisluizen. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit aanzienlijk vergroot.

vliegen naar lanzarote Dit voorbeeldproject sluit naadloos aan bij de integrale deskundigheid van Witteveen+Bos. Vanuit verschillende vakdisciplines werkt een team van deskundigen aan het ontwerp, de effectenstudies, het omgevingsmanagement en de contractvoorbereiding. Om tot transparante en navolgbare afwegingen te komen wordt Systems Engineering ingezet. Voor de ontwerpwerkzaamheden wordt gebruikgemaakt van BIM. Dit digitale 3D-model waarin alle data voor ontwerp, bouw en beheer zijn geïntegreerd, zorgt voor een soepele en inzichtelijke samenwerking tussen de ontwerpers.

handschoenen in engels Het integrale ontwerpproces moet leiden tot een voorkeursvariant. Dit cyclische proces werkt van grof naar fijn, van schetsontwerp naar gedetailleerd ontwerp. Het technische en ruimtelijke ontwerp worden gelijktijdig uitgewerkt. In het totale proces staat samenwerking centraal. Niet alleen binnen het Witteveen+Bos-team, maar ook binnen de teams van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos. De verbindende factor hierbij is de technische inhoud en de energie die werken aan dit omvangrijke icoonproject geeft.

televisie internet vergelijken Tot 2016 wordt gewerkt aan de planuitwerking en de contractvoorbereiding. Het project wordt als DBFM-contract (Design Build Finance Maintenance) in de markt gezet. Een redelijk nieuwe contractvorm, zeker voor een 'nat' project. Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos hebben veel ervaring met DBFM bij 'droge' projecten, zoals snelwegen. Na de derde kolk bij de Beatrixsluizen wordt hier nu een bijzonder 'nat' icoonproject aan toegevoegd.

huizen zijn onbetaalbaar De lange geschiedenis van de Afsluitdijk krijgt een mooi vervolg. In 1932 werd de aanleg naar ontwerp van Lely en Lorentz afgerond. In 1933, tachtig jaar geleden, werd de dijk opengesteld voor wegverkeer. Tijdens de watersnoodramp van 1953 kreeg de Afsluitdijk het zwaar te verduren, maar hield stand en voorkwam overstromingen in het IJsselmeergebied. Nu, 60 jaar later wordt hard gewerkt aan de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de waterveiligheid voor een groot deel van Nederland tot 2050 is gewaarborgd.