lage frustratietolerantie betekenis louis vuitton india voel duidelijk je pik > sharon meurders fotografie splendor motorcycle olx > waarde fiets bepalen

pattern of sbi +  Informatie
coach and care +  pop geeft licht rups slaapmuts

bestel dobos taart online Spoorzone Delft

vijf factoren model Spoorzone Delft staat voor de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft. In de historische binnenstad gaf het treinspoor/treinviaduct een knelpunt met veel overlast en risico’s, het was niet berekend op toekomstig treinverkeer. Het dertig hectare grote projectgebied omvat onder meer een spoortunnel met ondergronds station, een nieuw stadskantoor, woningen en kantoren en een stadspark. Witteveen+Bos werkt sinds 2002 aan de Spoorzone Delft in de combinatie DRB, een samenwerkingsverband tussen DHV, Railinfra Solutions en Benthem Crouwel Architecten. In Railinfra Solutions participeren Witteveen+Bos, Royal Haskoning en Deutsche Bahn-International.

Planstudie met varianten

rar search engine In opdracht van ProRail voerde DRB een planstudie uit, waarin diverse tunnelvarianten zijn onderzocht. Hierbij is onder meer gevarieerd met tunnellengte, tracé, locatie van het station en bouwtechniek. De geselecteerde varianten zijn eveneens gewogen in een door ons uitgevoerde MER-studie. Gekozen is voor een tunnel met een lengte van 2.300 meter aan de oostzijde van het huidige spoor. Naast het reduceren van de geluidoverlast maakt de tunnel de ontwikkeling van 1.500 woningen en 50.000 m2 kantoren mogelijk. De ruwbouw is 4-sporig gebouwd, de inrichting werd voorlopig 2-sporig met de mogelijkheid voor uitbreiding naar 4-sporig.

Design and construct

fractie voorzitter groen links De ruwbouw van de tunnel is aanbesteed met een design and construct-contract, waarvoor Witteveen+Bos de technische specificaties leverde. De projectorganisatie van ProRail is ondersteund met contractmanagement, raakvlakmanagement, kwaliteitsborging, toezicht en back-office. Verder ontwierp Witteveen+Bos het bestek voor het spoor en de afbouw van het station en werd advies verleend over speciale onderwerpen als details hurley felicity, trillingen, drukgolven, bodem, geohydrologie, gebouwschade en bouwen op de tunnel.

koffie op de werkvloer  

cool perfect 150 wifi